Shrnutí ročníku 2014

   Ve zkratce řečeno, první půlka roku byla extrémně suchá, druhá zase extrémně deštivá. Ale pokud by se lehce pozměnily některé detaily (o těch později), tak by byl letošní ročník i velmi zajímavý, co se kvality vín týká (ale o tomto taky později). Takto je kvalita vín s otazníkem. Naopak jasno je v množství, tady jsme bohužel na cca 20% běžné produkce.Dobře vše vystihuje následující tabulka (zdroj: Portál ČHMÚ)

Vysvětlivky:
S = úhrn srážek [mm]
N = dlouhodobý srážkový normál 1961-1990 [mm]
% = úhrn srážek v % normálu 1961–1990

Vše začalo zimou bez srážek a zároveň i velmi teplou. Vzhledem k absenci mrazivých byla velmi silná obava z rychlého jarního nástupu oidia a peronospory. Obě houby jsou každoročně největším ohrožením pro vinohrad. Obzvláště pak v našem případě, kdy vinohrad neni chemickou pustinou, kde se každých 10 dnů provede "kobercový nálet", který má za (ideální) cíl vyhubit všechny škodlivé / zlé organismy. Zároveň má toto i vedlejší účinek, kterým je bohužel vyhubení všech hodných organismů. V našich vinohradech chceme zachovat ty hodné organizmy a to v co nejširším spektru a proto nelze reagovat na rostoucí  nebezpečí těžkou zbraní. Můžeme reagovat pouze dvojím způsobem, zvýšit obrannou schopnost révy nebo zhoršit životní podmínky pro nechtěného návštěvníka. Obojí znamená, že tento nechtěný návštěvník je ve vinohradu stále přítomen (on je tedy ve všech, i v těch chemických) a pokud mu průběh počasí pomáhá, pak se umí množit a šířit velmi rychle. A jedna z nejsilnějších zbraní vinaře je právě kvalitní a mrazivá zima, která silně zredukuje množství (nikoliv druhovou skladbu) všech organismů ve vinohradu a posune tím i okamžik, kdy ty nechtěné dosáhnou kritického množství a tím i začnou být ve vinohradu problémem.
A mrazivých dnů bylo v zimě 2013-2014 minimum, v Kounicích asi 2, co stály za řeč, a to je málo.

Ale naštěstí byl leden až červen v Kounicích naprosto bez deště. A sucho a houby nejdou dohromady. Na sucho jsou Kounice a hlavně místní vinohrady zvyklé, takže toto vadilo pouze na jaře vysázeným sazenicím révy. I první půlka července byla suchá a tím i celkem bezproblémová, co se týká rizika oidida a peronospory.  Letos to bylo poprvé, kdy jsme si v červenci mohli říct, že jsme vše stihli jak bylo potřeba a že vše je, jak má být.

A pak začalo pršet  ... intenzivně a bez přestání. Viz tabulka nahoře, kde srážky v srpnu jsou na dvojnásobku normálu, v září pak na trojnásobku. Samo o sobě by toto stačilo k redukci sklizně. U odrůd s hustým hroznem (třeba vavřinec) se po napadení jedné bobule vše rychle šiří po celém hroznu, obzvláště pak botrytida, která za deštivého počasí startuje rychle. Bohužel u nás se k tomu navíc přidaly ještě kroupy ... dvakrát. Jednou koncem července a podruhé začátkem srpna. Na vavřince, kde už byly bobule zaměklé byly velké kroupy devastující, došlo k prasknutí bobule, následně pak k botrytidě a ta se rychle šířila po celém hroznu. U frankovky byly kroupy menším problémem, protože bobule byly ještě tvrdé a tím nárazu kroupy lépe odolávaly. U všech odrůd pak, vlivem srážek docházelo postupně ke zvětšování bobulí (skoro do velikosti cherry rajčete), které pak začaly praskat, protože slupka se neumí zvětšovat a zvětšovat bez omezení.
No a prší prakticky dodnes.

Těsně před začátkem dešťů jsme objednali nové sudy u pana Fryzelky, speciálně vavřince bylo hodně a očekávání byla velká...a o měsíc později jsme výrobu zase rušili.

Konečný stav je tento:
malvasie ... Prima nocta 2014 ... nebude žádná
většinu hroznů sežrali bažanti, vosy a včely. Zbytek pak šel na jeden zajímavý pokus

sauvignon ... Mille e tre 2014 ... ~50% běžné produkce

vavřinec ... Ex opere operato 2014 ... ~25% běžné produkce
vavřinec ... Ex monte lapis 2014 ... ~35% běžné produkce
vavřinec ... Ex insula hortensi 2014 ... nebude žádný

frankovka ... Vox in excelso 2014 ... ~35% běžné produkce
frankovka ... Vox silentium 2014 ... nebude žádná, bude růžové

Plán byl splněn (a dokonce i překročen) na růžovém Rose & Cross 2014. A čísla nahoře také bohužel ukazují, že nebude žádná Rosa inferni 2014.

Jak budou vína nakonec vypadat teď težko říct. U všeho jsme čekali na fenologickou zralost hroznů. Což v praxi znamenalo sběr o týden až 4 později, než sbírali naši sousedé. Každý den navíc znamenal velké riziko a zároveň snižení výnosu. Ale tak to u nás chodí vždy, vše je podřízeno kvalitě a faktu, že s víny žádným způsobem nemanipulujeme. Vše musí být v hroznech.
Neproběhla ani žádná chaptalizace (docukření).
(nicméně v případné a rozumné chaptalizaci problém nevidím)

K tomu všemu lze dodat jediné, těšíme se na vinobraní 2015.

Co mělo být jinak?
Souvislá a tak týdenní přestávka v deštích během srpna nebo alespoň méně dnů, kdy je teplo a celý den a noc jen velmi lehce mrholí. A samozřejmě žádné kroupy. Pak by to byl zřejmě jeden z ročníků, na jejichž vína se nezapomíná.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu